Jens Kromann

Velkommen til min bridgeside

Udspilsbegrænsning når makker har et strafkort

Skrevet af Jens U Kromann
31 Oct 2017
Udspilsbegrænsning når makker har et strafkort

Reglerne om udspilsstraf er ændret i 2017-lovene. Begrebet straf er stort set afskaffet, i stedet taler lovene om berigtigelse.

Jeg har i overensstemmelse hermed revideret den gamle artikel om Udspilsstraf og erstattet den med Udspilsbegrænsning når en modspiller har et strafkort. Berigtigelsen i sig selv er ikke ændret. Den består i at man giver spilfører en mulighed for at forlange eller forbyde udspil i strafkortets farve, når der for eksempel er spillet ud fra forkert hånd. Artiklen rummer et par eksempler, der gerne skulle vise hvordan spilfører kan få en fordel af uregelmæssigheden, som skal opveje, at modspilleren der spiller ud fra forkert hånd jo har givet sin makker en ubeføjet oplysning.

Det nye er, at vi i andre tilfælde, fx en utilstrækkelig melding under meldeperioden, hvor man tidligere berigtigede på samme måde, nu skal give "synderen" en mulighed for at at slippe uden om udspilsbegrænsning, hvis han kan finde på en melding der viser det samme eller næsten det samme når det bliver hans tur - det vi kaldet "tilsvarende melding". Det har jeg indsat nogle henvisninger til i artiklen.

Kompliceret? Javist. Men henad vejen vænner vi os jo nok til de nye love. Men tro ikke, at I selv kan finde ud af det ved bordet. Tilkald turneringslederen.